Badnia laboratoryjne

1. Badania hematologiczne:
Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi 14
Retikulocyty 9
OB 8
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
Jonogram 12
Sód 7
Potas 8
Wapń 7
Magnez 9
Żelazo 8
Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC) 13
Transferyna 36
Ferrytyna 36
Stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) 21
Mocznik 7
Kreatynina 9
Glukoza 8
Test obciążenia glukozą 0, 60 i 120 min. 24
Białko całkowite 7
Proteinogram 23
Albumina 7
CRP 15
Lipidogram (chol. całk., TG, chol. HDL i LDL) 20
Kwas moczowy 8
Cholesterol całkowity 8
Cholesterol HDL 9
Trójglicerydy 8
Bilirubina całkowita 7
Bilirubina bezpośrednia 9
Fosfataza alkaliczna (ALP) 9
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 8
Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) 9
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 8
Amylaza 8
Kinaza kreatynowa (CK) 9
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 18
Czynnik reumatoidalny (RF) 13
Miano antystreptolizyn o (ASO) 13
Hormon tyreotropowy (TSH) 21
Antygen Hbs-AgHBs 23
FT3 22
VDRL (WR) 12
FT4 22
Przeciwciała anty-TG 34
Przeciwciała anty-TPO 34
PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity 30
Ca – 19,9 38
CEA 23
Borelioza IgG 41
Borelioza IgM 41
Borelioza WB IgG 113
Borelioza WB IgM 113
Witamina D3 53
Witamina B12 41
3. Serologia
Grupa krwi 38
4. Badania moczu:
Ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu 11
Ilościowe oznaczanie białka 9
Ilościowe oznaczanie glukozy 9
Ilościowe oznaczanie wapnia 9
Ilościowe oznaczanie amylazy 9
5. Badania kału:
Badanie ogólne 18
Resztki pokarmowe 18
Pasożyty x 3 18x3
Krew utajona – metodą immunochemiczną 15
Wymaz na owsiki 20
Gardia lamblia antygen w kale 33
6. Badania układu krzepnięcia:
Wskaźnik protrombinowy (INR) 9
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 9
Fibrynogen 10
7. Badania mikrobiologiczne:
Posiew moczu z antybiogramem 20
Posiew wymazu z gardła z antybiogramem 26
Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella 48