Inne badania

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
Bez opisu
Z opisem
25
45
8. Holter ABPM 60