Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja pielęgniarka Ryn


II. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIODAWCY

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych deklaruję wybór:

JÓZEF KOC, 11-520 RYN KONRADA WALLENRODA 10
PORADNIA POZ

 


III. DANE DOTYCZĄCE PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych deklaruję wybór:

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna Ryn

ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn

Rejestracja telefoniczna

tel 87 420 72 11

Godziny otwarcia

Pn.-Pt. 08.00 – 18.00